Nhìn sao

Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Nhìn sao 

Đêm đêm trông dải Ngân hà

Sao Thương đếm bạn, sao ta lẻ mình

Sao xa sao sáng sao xinh

Người xa người nhớ người tình người yêu

Mình đi ủ sáng ê chiều

Mình em chiếu lạnh mái xiêu tro tàn

Mình đi khuất nẻo mây ngàn

Mình em một bóng, trăng vàng, lại Thu

 

Nhìn mây 

Chiều chiều ngắm dải mây vàng

Vấn vương sợi nắng vắt ngang ráng trời

Mình đi ruột héo gan bời

Niềm riêng khôn tỏ, tình phơi gươm thề

Chim bay mỏi cánh bay về

Mình đi mỏi gối, mộng ê, thân tàn

Ai mong ai đợi ai than

Riêng ta một bóng, Thu vàng, lại trăng 

                                      Quang Dương

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 

Show Other Articles Of This Author