CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Thi Ca Thơ Vui THƠ TẾT LÕNG ĐẦU LƯƠNG

THƠ TẾT LÕNG ĐẦU LƯƠNG

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

THƠ LÕNG ĐẦU LƯƠNG (Lưỡng đầu Long - Rồng hai đầu)

 

(Hai chữ cuối ở mỗi câu là đảo ngược của hai chữ đầu)

 1  Vui thú đầu năm   

    Năm đầu, vui nhộn thú đầu năm
    Chăm thật, nhiều ngài họa thật chăm
    Chén cạn, châm vào, mời cạn chén
    Cằm râu rậm rịt, cắt râu cằm
    (T3SN)

 2. Tiễn Mèo đón Rồng
 
    Râu cằm rậm rịt, vuốt cằm râu
    Chầu Rồng, năm mới được Rồng chầu
    Đá Mèo năm cũ bị Mèo đá
    Đầu năm vui nhộn bởi năm đầu
    (3 TON LTT)

 3. TẾT CÓ BA VUI
 
    Vui 3 ngày Tết có 3 Vui
    Xui hên mặc kệ chuyện hên xui
    Mới năm Mèo qua, vào năm mới
    Vui sống quanh năm Đời Sống Vui
    (3 VUI- NGUYỄN TƯỜNG)

 4. HÃY SỐNG VUI
 
     Vui sống, người ơi cứ sống vui
     Lui tới bạn hiền ta tới lui
    Gặp nhau mình hãy cùng nhau gặp
    Tui anh chia sẻ chuyện anh tui
    (Hp-TnT 01/21/2012)

 5. Đời là Vô Thường   

    Thường vô chùa ngẫm chuyện vô thường
    Thương người rồi sẽ được người thương
    Tử Sinh thì cũng theo Sinh Tử
    Hương quê mong đậm thắm quê hương
    (T3SN)

 6. Chúc Xuân

     Tay bắt đầu năm ta bắt tay,
     Hết thẩy chuyện xui ta thẩy hết...
     Vui lòng xuân đến thấy lòng vui
     Này xuân, tết đến chúc xuân này...
    (3HD;~)


 7. TÚI CO BA VẾT

    Bui va tày nghết có va bui
    Hui xên chệ quyện mặc xên hui
    Mắm nơi, mòa keo vào nơi mắm
    Sui vống quăm nanh đời vống sui.
    (BoaHa)

 8. Sầu xa cách

     Nhung nhớ thôi đành cứ nhớ nhung
     Chung đường mơ mãi được đường chung
     Cách xa năm tháng sầu  xa cách
     Cùng mộng nay sao chẳng mộng cùng
     (UPMN)

 9.  Đợi chờ
     Thương nhớ vô vàn ôi nhớ thương
     Người xa luôn nhắc chuyện xa người
     Mộng mơ gối lẻ sầu mơ mộng
     Vương vấn đợi chờ mãi vấn vương
     (3caHN)
 
10. Mừng Xuân mới
      Xuân vui ta  hãy cứ vui xuân
      Đầy chén rượu thơm nâng chén đầy
      Chúc nhau hạnh phúc cùng nhau chúc
      Hoa nở mai này mãi nở hoa
      (3caHN)

 11. Tiên Rồng
      Rồng về ta nói chuyện về Rồng
      Không trống thì giờ nói trống không
      Ước mộng tuy còn là mộng ước
     Rồng Tiên ta vẫn giống Tiên Rồng
     (T3SN)

12. AI ĐÂY ?
     Sao tướng JT là tướng sao?
     Trời! sao ngó xuống xét sao trời?
     quậy quá, 3 bị ''đì'' quá quậy...
     thao thao vẫn tật cứ thao thao !!
     (3HD;~)

13. ĐẦY SAO
     Đây Tướng Ba sao vưỡn Tướng đây
     Gầy vai, sờn áo đẫm vai gầy
     Mới Tết mừng vui trong Tết mới
     Đầy sao đêm tối sáng sao đầy
     (T3SN)

14. GẶP BẠN
     Qua Tết lâu rồi, đã Tết qua
     Xa dần, năm cũ mãi dần xa
     Hết năm, năm nữa, lại năm hết
     Ta bạn mong còn gặp bạn ta
     (Hp-TnT 1/29/2012)

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Thursday, 02 February 2012 22:25 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account