CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Thi Ca Thơ Tình CÁM ƠN NÀNG, CÁM ƠN ĐỜI.

CÁM ƠN NÀNG, CÁM ƠN ĐỜI.

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Thank You, Thank Life!

 

 

Thanked you because you allowd me

to look at your hair flowing down on your shoulders

so that I thought

It was the wonderful stream flowing

around the hill in the fresh sun

Thanked you because you allowd me

to look at your romantical and sentimerntal eyes

so that I thought

It was the peaceful lake surface in autumn

Thanked you because you allowd me

to look at your smiles

which made my heart thrill forever

 

Thanked you because you allowd me

to look at your graceful gait in the beautiful evening sun

so that I thought you were an wonderful fairy

returning to your fairydom

Thanked you because you revealed your anger to me

When I hurt your feelings in my insaneness

So that I have repented forever

Thanked you because you revealed your missing

And your joy to me when you and I were joking

With each other for the time when we worked side by side

Although that time was so short!

 


 

Thanked you because you allowed me

to look at the sorrow on your face

so that I became sadly too, by contagion.

Thanked you because you allowed me

to look at the worry on your face

so that I became worried dreadfully, by contagion.

And my sweetheart! I would like to thank you very much

Because I met your eyes for 1001 times

When our love was crisis although these were the strange, surprised looks, the implored ones, the sad, angry ones,

the regretful, suffering looks

Thanked you because you forgave me for all my mistakes that I thought you would never forgive me

For one thousand years.

Thanked you and thanked you forever!

And  thanked  the life because it let you appear in this world so that I  met you and loved you madly

then missed you foever and I have writhed for every day

because of missing you crazily.

And for rest of my life,

I would enjoy the strange joys of love:

the pleasure of suffer!

One more time, my sweetheart! Thanked you

Thanked the life!

Farewell to you forever!

December 12, 1997

 

 

Trích từ Thi Phẩm SPEECHLESS- NGHẸN NGÀO

(xuất bản năm 1998)

DƯƠNG VIẾT ĐIỀN

 

 

 

 

 

 

CÁM ƠN NÀNG

CÁM ƠN ĐỜI

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc mái tóc chảy xuống bờ vai để rồi ta cứ tƣởng là dòng suối đẹp tuyệt vời đang chảy róc rách quanh sƣờn đồi dƣới nắng vàng dịu mát.

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc đôi mắt thật đa tình để rồi ta cứ tƣởng đây là mặt nƣớc hồ thu phẳng lặng nhƣ tờ.

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc đôi môi nồng ấm để rồi ta nằm mơ đƣợc ăn trái táo chín mọng cuối chân trời.

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc nụ cƣời duyên dáng để rồi ngày qua tháng lại, làm cho lòng ta xao xuyến không nguôi.

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc dáng đi trong đời gầy gầy tha thƣớt dƣới ánh nắng chiều tà tuyệt đẹp để rồi ta cứ tƣởng là nàng tiên giáng trần đang quảy gót về chốn thiên thai.

Cám ơn nàng đã bộc lộ sự giận hờn cho ta thấy lúc ta lỡ chạm tự ái nàng trong cơn điên loạn để rồi ta phải hối hận nghìn năm.

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc niềm vui nỗi nhớ lúc ta cùng nàng đùa chơi trong những tháng ngày bên nhau cho dù những ngày tháng ấy sao mà quá ngắn ngủi!

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc sự buồn đau trên nét mặt để rồi lòng ta cũng đau xót bẽ bàng theo .

Cám ơn nàng đã cho ta nhìn đƣợc sự lo âu sầu não để rồi đêm ngày ta cũng sầu não lo âu.

Và rồi nàng ơi! Ta cũng xin cám ơn nàng đã nhìn lại ta 1001 lần lúc tình yêu đang khủng hoảng cho dù đây chỉ là những cái nhìn kỳ lạ, ngạc nhiên, những cái nhìn đầy van lơn, cầu

khẩn, những cái nhìn của buồn bực giận hờn, của đau thƣơng, tiếc nuối.

Cám ơn nàng đã tha thứ cho ta những lỗi lầm mà ta cứ tƣởng rằng một nghìn năm rồi một vạn năm nữa, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.

Xin đƣợc cám ơn nàng và cám ơn nàng đời đời!

Và cũng xin đƣợc cám ơn đời đã cho nàng xuất hiện trên trần gian này để ta đƣợc gặp nàng và từ đó ta yêu nàng da diết rồi nhớ nhung triền miên và ngày đêm ta sống trong đớn đau quằn quại vì nhung nhớ điên cuồng, để rồi những ngày còn lại của cuộc đời này ta sẽ đƣợc hƣởng thú vui kỳ lạ của tình yêu: thú đau thƣơng.

Một lần nữa nàng ơi! Xin đƣợc cám ơn nàng, cám ơn đời!

Xin vĩnh biệt nàng đời đời!

HẠ ÁI KHANH

Comments  

 
#1 Tr 2011-10-04 09:34
PLEASE DON'T SPOIL YOUR IMAGE BY SUCH POORLY TRANSLATED ENGLISH VERSIONS OF ALL YOUR PROSE AND POETRY. I READ ALL YOUR POSTINGS . NEITHER PROSE NOR POETRY CAN EVER BE TRANSLATED WORD FOR WORD . EACH LANGUAGE IN EACH NATION HAS ITS OWN RYTHM AND SOUL ... IT HURTS PEOPLE' EYES AND EARS FOR SO LONG. STAY WITH WHAT YOU DO BEST, YOUR PROSE AND POETRY IN VIETNAMESE . BEST REGARDS .
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account