CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Thi Ca Thơ Quê Hương MAY YOU ALWAYS FEEL LOVED - LỜI CHÚC TÌNH THƯƠNG

MAY YOU ALWAYS FEEL LOVED - LỜI CHÚC TÌNH THƯƠNG

E-mail Print
User Rating: / 8
PoorBest 

 

MAY YOU ALWAYS FEEL LOVED …


May you find Serenity and Tranquility
in a World you may not always understand…

May the pain you have known
and the conflict you have experienced…
give you the Strength to walk through Life,
facing each new situation
with Courage and sheer Optimism …

Always do Know that there are those…
whose Love and Understanding
will always be there for You ,
even when you feel most alone…

May you discover enough Goodness in others,
to believe in a World of Peace …
May a kind Word, a reassuring Touch,
a warm Smile, be yours… every day of your Life…

And may you give away these Gifts …
as well as receive them, as often as you truly deserve...

Always do Remember… there is a Bright Sunshine ,
when the storm seems unending…


Teach Love …to those who know hate …
and let that Love embrace you…
as you go into the World …

May the Teachings of those you admire
become part of You …
so that you may call upon them … if ever you will need to ...

Remember … Those Lives that you have touched,
and those who have touched your Heart …
will always be a part of your You,
even if these Encounters
were less than you would have dreamed and wished…


It is the Content of the Encounter
that should be more important than its form …
May you not become too concerned
with this life’s material matters … But instead…
Do place Immeasurable Value…
on the Goodness in your True Heart…

Find time in each day… to see the Beauty
and Love… in the World around you…


Realize that each person has limitless Abilities,
but each of us is surely different… in our own way…

What you may feel you lack in one regard…
may be more than compensated for … in another…

What you feel  you lack in the near Present…
may become your Real True Strength…
in that far Future of yours…

May you see Your near and far Future
as one filled with Promise and Possibilities...

May you find enough  Real Inner Strength,
                                          to determine your Own Worth to yourself …                                       

and not be dependent … on another’s judgements
of your Real Own Accomplishments.

May You always feel Loved !!!


Kiss

 

LỜI CHÚC TÌNH THƯƠNG


Cầu   chúc   Người  ,  lòng   An   Bình   cùng   Tâm   Tĩnh

Trong  một  Thế  Giới  ... Người    bao   giờ  ...  sao    hiểu   thấu  ?...

Mong   mối    Đau   Thương   Người   hằng   nếm   phải ,

Luôn     cả     Đột   Xung    từng   trải   qua   Đời  ,

Thêm    sức    Người    trên    Đường    Đời    trước   mắt

Với    Lạc   Quan    và   Can    Đảm    tột   cùng ...

Người   nên  nhớ  ,   chung  quanh  luôn   có    bạn   ...

Sức   Mạnh   Tình   Thương  ,  cùng   niềm   Thông   Cảm

Hữu   hiện   luôn    vào   phút   Mệnh   Cô   Đơn ...

Mong   Người   thấy   Tốt  Lành   trong  Thiên  Hạ

Để   tin  vào ...  Thế  Giới   mãi   Hoà  Bình ...

Mong  Lời  Nói  Nhẹ  ,  Cử   chỉ   Ôn   Hoà

Nụ  Cười  ấm ... là   Tôn   chỉ   Người ...  mỗi  ngày   trong  Cuộc  Sống ...

Mong   Người   có  thể    " ban  cho "    những  thứ   ấy

V à   nhận   được   về   ,  cùng  những  thức ...  đã   " ban  cho " ...

Người   hãy  nhớ  ...  Ánh   Bình  Minh   vừa  rạng  sáng

Khi   Cơn  Mưa   cứ   ngỡ  ...  mãi   không  ngừng ...

Hãy   dạy   Yêu  Thương    cho  những  ai  hay  thù    hận ,

" Nó "  ấp   yêu   Người  ,  trong   Cuộc   Sống  Tương   Lai  ...

Hãy    hấp  thụ    những  Lời   Ngoan     ,    và    Lẽ   Đẹp

Của   các  Vị  ... Người    lúc   xưa   Tôn   Kính  ,  Trùng  Tu ...

Hãy   nhớ   những  ai  ,   Người    đã    hằn    ghi   dấu   vết ...

Cả    dấu   vết   hằn  ...  của   các   Vị   qua   đời    Người  ,

Dẫu   cho   rằng ... cuộc    Gặp    Gỡ    thua    Mong   Ước ...

Hãy   ghi   nhớ   Chiều   Sâu    Cuộc   Gặp    Gỡ

Quan    trọng    hơn    Hình    Thức   ,   Vẻ     Bề    Ngoài  ...

Đừng   lo   nghĩ  ,   nghiêng   nhìn    về     Vật    Chất

Cảm   Tình    nên    đặt    nặng    vào    Khối    Tim ...

Nên    tìm    giây  ,   tìm   phút   của   mỗi   ngày ,

Để  nhìn  thấy ... Tình  Thương ... Ôi ,  Đẹp   Đẽ  chung  quanh ...

Hãy    biết     rằng  ...  mỗi    cá    nhân     đầy    Năng    Khiếu ,

Nhưng    ch úng    ta    đều    khác    biệt     riêng    tư   ...

Có   những   cái  ,   Người    thấy    mình    nhiều    thiếu   thốn ,

Lại    có     dư    thừa  ,    vào    cạnh    khía    đâu    kia  ...

Có    những    lúc  ,   Người    thấy    mình    sao    yếu    ớt  ,

Nhưng    biết    đâu ...  Sức   Mạnh  tạo  ... mãi    sau    này  ...

Chúc   Mong   Người    nhìn    thấu     đến    Tương   Lai

Với    Hi    Vọng   v à    Lòng   Tin     đầy    Hứa    Hẹn    ...

Chúc   Mong    Người    nhìn   thấy    Chân   Sức   Mạnh  ,

Tự     hiểu    mình ...  Giá    Trị    của    chính    mình  ,

Không     lệ    thuộc    vào    những    Lời    Phán    Đoán ...

Của   kẻ    bàn   quan    về     Giá    Trị     của    mình  ...


Tuyết  Nga  / Áng  Mây


Comments  

 
#1 Nguyễn Tuyết Nga / Áng Mây 2011-05-20 22:38
Mong Lời Nói Nhẹ , Cử chỉ Ôn Hoà ,
Nụ Cười ấm ... là Tôn chỉ Người ...
mỗi ngày trong Cuộc Sống ...

Hãy dạy Yêu Thương cho những ai hay thù hận ,
" Nó " ấp yêu Người , trong Cuộc Sống Tương Lai ...


Tuyết Nga / Áng Mây
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Friday, 15 July 2011 23:39 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account