CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

Xuân Tráng Sĩ

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Tráng sĩ hãy ngâm câu:
"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi".

Cũng bởi vì:
Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi,
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà.
Thái Bình Dương lấp san bằng sầu nhục tủi,
Lấy máu đào rửa sạch máu yêu ma.

Thế cho nên:
Tráng sĩ hãy cùng ta tay cầm tay,
Thu Năm Hồ dốc lại một hồ  say
Ðêm  Xuân đầu với rượi nồng pháo nổ
Hãy vui cho đỡ buồn xa đất tổ.
Rồi ngày mai, từ ngày mai.
Lý tưởng Việt như trời Xuân sáng tỏ,
Chép sử Việt ánh dương phơi máu đỏ
Tráng sĩ cầm thanh gươm của ông cha,
Phấn hồn xưa giết giặc đòi lại nhà.

Tráng sĩ hãy lên:
Những xâm lược, bóc lột hại sinh linh.
Những buôn dân bán nước cầu tư vinh.
Hãy giết sạch chớ gờm tay sợ ác.
Cho trong trắng nòi con Hồng cháu Lạc.

Rồi ngày kia:
Một ngày kia Thắng Nghĩa ca
Sẽ vang lừng đây đó quốc gia.

Và lúc đó:
Tráng sĩ sẽ lại cùng ta
Ta cầm tay cùng hát câu
Sát Thát Bình Ngô của ông cha từ thuở nọ.

"Ðoạt sáo Chương Dương độ
Cầm hồ Hàm Tử Quan"

Súng nổ ran
Pháo nổ ran
Cùng hân hoan.

X. Y. Thái Dịch Lý Đông A (22 Tuổi )
Liễu Châu 4821 T.V (1942)
(Trích trong Dao Truong Ngam)

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 19 April 2011 01:31 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account