Biểu tình lên an CSVN bán nước, chống Trung Cộng xâm lược và đêm thắp nến cầu nguyện cho VN Chủ Nhật 18-5-2014 (CĐNVTD-VIC, Melbourne)
 
Ghi chú:
- Theo sự ước tính của cảnh sát - có khoảng trên 3000 người tham dư 
- Khởi hành từ Federation Square, vì số lượng người quá đông, lề đường thì chật hẹp nên đoàn biểu tình đã trãi dài trên một 1 cây số.
- Sau đó vì bị đèn xanh đèn đỏ ngặt đoạn nên đoạn đầu cách cái đuôi của đoàn biểu tình trên 2 cây số. Cái đầu đến toà TLS trước và phải chờ gần 1 giờ đồng hồ cái đuôi mới tới nơi
- Buổi thắp nến có trên 1000 tham dự, trời trở lạnh va có mưa lất phất, nhưng lòng không lạnh cũng không ngại ướt vì trời mưa
 
Thêm một link khác
 
Đêm thắp nến