CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
CHANGE LAYOUT
 • leftlayout
 • rightlayout
SET FONT SIZE
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Giải Trí

Giải Trí

Made in China

E-mail PrintCó một anh chàng nọ tới Bác sĩ khám bệnh.

Anh nói: "Thưa Bác sĩ, bộ phận phía dưới đã trở thành màu xanh dương ạ!"

Sau khi khám xong.

Bác sĩ nói: "Bị nhiễm trùng rất nặng, phải cắt bỏ ngay!"

Anh nói: "Bác sĩ còn cách nào khỏi phải cắt không Bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Bây giờ anh muốn cắt hay chết?"

Anh nói: "Thôi được, nhưng làm sao tiểu?"

Bác sĩ: "Tôi sẽ đặt một ống nylon cho anh."

Làm xong, một tuần sau anh vào tái khám.

Anh nói: "Thưa Bác sĩ, cái ống nylon cũng trở thành màu xanh dương ạ!"

Khám lại thật kỹ lưỡng cho anh xong.

Bác sĩ nói: "Tại cái quần Jean mắc dịch, made in China ra màu!"

Anh ta gào lên: "Tr...ời!!!" Rồi anh ngất xỉu.

Last Updated ( Thursday, 29 December 2011 07:53 )
 

Quẻ Bói Đầu Năm!

E-mail Print
User Rating: / 6
PoorBest 

Quẻ Bói Đầu Năm! 

XEM TỬ VI HẠN VẬN TỐT XẤU NĂM NHÂM THÌN 2012 - 2013

 

Giáp Tý (02.02.1984 - 19.021.985) - Dương Nam
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương Nữ
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương Nam
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương Nam
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương Nữ
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương Nữ
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương Nam
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương Nữ
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973 ) - Dương Nam
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương Nữ

 
 
 
Sửu
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nam
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nữ
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm Nam
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm Nữ
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm Nam
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm Nữ
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm Nam
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm Nữ

Dần
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nam
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nữ
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Duong Nam
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nữ
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975 )- Dương Nam
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nữ
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nam
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nữ

Mão
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nam
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nữ
Đinh Mão (29.01.1987 - 16021988) - Âm Nam
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Âm Nữ
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nam
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nữ
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nam
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nữ

Thìn
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương Nam
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương Nữ
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương Nam
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương Nữ
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương Nam
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương Nữ
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương Nam
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương Nữ

Tỵ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Âm Nam
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Âm Nữ
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Âm Nam
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Âm Nữ
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Âm Nam
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Âm Nữ
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Âm Nam
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Âm Nữ

Ngọ
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nam
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nữ
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nam
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nữ
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nam
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nữ
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nam
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nữ

Mùi
Ất Mùi (24.01.1955.-.11.02.1956) - Âm Nam
Ất Mùi (24.01.1955 - 11021956) - Âm Nữ
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nam
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nữ
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Namf
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02 1980) - Âm Nữ
Quý Mùi (04.02.1943 - 24.01.1944) - Âm Nam
Quý Mùi (04.02.1943 - 24.01.1944) - Âm Nữ
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nam
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nữ

Thân
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương Nam
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương Nữ
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương Nam
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương Nữ
Giáp Thân (25.01.1944 - 12.02.1945) - Dương Nam
Giáp Thân (25.01.1944 - 12.02.1945) - Dương Nữ
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương Nam
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương Nữ
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương Nam
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương Nữ

Dậu
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nam
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nữ
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nam
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nữf
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nam
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nữ
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nam
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nữ
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm Nam
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm Nữ

Tuất
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương Nam
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương Nữ
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương Nam
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương Nữ
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương Nam
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương Nữ
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương Nam
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương Nữ
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương Nam
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương Nữ

Hợi
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nam
Ất Hợi (31.01.1995 - 18 02 1996) - Dương Nữ
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nam
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nữ
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nam
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nữ
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nam
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nữ
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nam
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nữ

__._,_.___

 

 16 Sự Thật Khó Tin Về Wal-Mart

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Tại Wal-Mart, lương một giờ làm việc của CEO còn cao hơn nhân viên lao động cả năm. Ngoài ra còn nhiều sự thật khác về chuỗi bán lẻ số một thế giới này.
Gia đình Wal-Mart giàu nhất nước Mỹ

 
1. Số lượng nhân viên của Wal-Mart là 2,1 triệu người, gấp 7 lần dân số của Iceland.

 

 
2. Nếu là một quốc gia, Wal-Mart sẽ là nền kinh tế lớn thứ 25 trên thế giới bởi trong năm 2011, doanh thu của Wal-Mart là 419 tỷ USD, nhiều hơn 7 tỷ USD so với GDP của Nauy.

 

 
3. 90% số cửa hàng của Wal-Mart ở nước ngoài hoạt động dưới những tên hiệu khác như Walmex ở Mexico, Asda ở Anh, Seiyu ở Nhật Bản và Best Price ở Ấn Độ.

 

 
4. Theo tính toán, mỗi tuần Wal-Mart phục vụ hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 9.600 cửa hàng bán lẻ trên 28 quốc gia.

 

 
5. Năm 2010, CEO Michael Duke của Wal-Mart nhận khoản lương khổng lồ là 35 triệu USD. Tính ra, mỗi giờ làm việc của CEO này được trả nhiều hơn lương trung bình cả năm mà một nhân viên của Wal-Mart nhận được. Một nhân viên làm cho hãng được trả 8,75 USD/giờ.

 

 
6. Chuối là mặt hàng bán chạy nhất của Wal-Mart trong năm 2009.

 

 
7. Khoảng thời gian từ 2001 - 2006, hàng hóa xuất từ Trung Quốc cho Wal-Mart chiếm 11% trong tổng số thâm hụt thương mại Mỹ, Trung.

 

 
8. Wal-Mart là một trong những chủ sử dụng lao động lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân ở Mỹ, đồng thời là nhà tuyển dụng lớn nhất ở Mexico.

 

 
9. Hiện tại, tổng diện tích của tất cả các cửa hàng trên toàn thế giới của Wal-Mart là 84 triệu m2. Tính ra, phần diện tích này rộng gấp 1,5 lần diện tích quận Manhattan, New York, Mỹ.

 

 
10. Riêng tổng diện tích các bãi đỗ xe tại các cửa hàng của Wal-Mart rộng ngang với thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ.

 

 
11. Năm 2000, Wal-Mart đã bị kiện 4.851 lần, như vậy, bình quân cứ 2 giờ hãng này lại bị kiện 1 lần.

 

 
12. 90% người Mỹ sống trong bán kính 15 dặm tính từ một cửa hiệu Wal-Mart.

 

 
13. Gia tộc Walton, gia đình sáng lập nên Wal-Mart, chỉ đóng góp được 2% giá trị tài sản ròng của họ cho hoạt động từ thiện. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates đã đóng góp tới 48% tài sản còn tỷ phú Warren Buffett lại dành tới 78% tài sản cho từ thiện.

 

 
14. Bình quân, cứ mỗi siêu thị lớn Wal-Mart Supercenter mở thêm cho 100.000 cư dân, thì tỷ lệ người béo phì lại tăng thêm 2,4%.

 

 
15. Địa chỉ được tìm kiếm nhiều nhất trên dịch vụ định vị toàn cầu Telanav chính là các cửa hàng của Wal-Mart.

 

 
16. Một cửa hàng của Wal-Mart tại Trung Quốc có cả một bài hát để quảng bá hình ảnh của mình: "Trái tim tôi tràn đầy niềm tự hào khi nói vơi bạn về tình yêu mà tôi dành cho Wal-Mart...."

Tạ Linh (theo BusinessInsider )    

 

Last Updated ( Thursday, 08 December 2011 14:38 )
 

RANH NGÔN

E-mail Print

tranhvui

Last Updated ( Saturday, 03 December 2011 12:04 )
 

I JUST KNEW IT !!!

E-mail Print
made_in_China
 

GẶP LẠI CỐ NHÂN

E-mail Print

co_nhan

Đọc cho buồn, quên, cho dzui

Đặt là  "GẶP LẠI CỐ NHÂN"
So rì chưa có bản tiếng Việt

T3SN


HAVE YOU EVER BEEN GUILTY OF LOOKING AT OTHERS YOUR OWN AGE AND THINKING, SURELY I CAN'T LOOK THAT OLD? WELL......YOU'LL LOVE THIS ONE!

Last Updated ( Sunday, 16 October 2011 12:39 )
 

TRUYỆN VUI-SƯU TẦM

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

 TRUYỆN VUI SƯU TẦM

Last Updated ( Thursday, 02 February 2012 22:50 )
 

Xin việc làm

E-mail Print

Xin_viec_lam

Có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt Nam cùng đến Công Ty XYZ nộp đơn xin việc.

Last Updated ( Saturday, 20 August 2011 15:17 )
 

MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 

MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

Xin Quý vị chỉ cần nhớ :

* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.

* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.

Last Updated ( Thursday, 02 June 2011 07:51 )
 

Những mẹo vặt hữu ích mà bạn nên biết

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

Ants Problem : Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.
Trị kiến: Kiến ghét dưa leo. Bỏ võ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

To get pure and clean ice: Boil water first before freezing.
Muốn có nước đá trong và sạch: đun nước cho sôi trước khi đông lạnh.

Last Updated ( Tuesday, 26 April 2011 14:32 )
 
Page 10 of 11
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account